Dreamtec Sp. z o.o., pl. Strzelecki 20, 52-224 Wrocław,   tel. 71-71-70-800  www.dreamtec.pl,  mobireg@mobireg.pl
 

01 czerwca 2015
Wszystkim Uczennicom i Uczniom, użytkownikom Platformy e-Dziennika MobiReg, życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz żeby zdobywanie wiedzy sprawiało Wam mnóstwo radości. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!
25 maja 2015
Wszystkim Mamom, użytkowniczkom systemu MobiReg składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta. Z tego tytułu przygotowaliśmy specjalny prezent. Dostęp do końca maja 2015 r. do modułu Porównań i Rankingów wyników
05 września 2014
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową stronę www.mobireg.pl Jesteśmy pewni, że będzie ona pozwalała na jeszcze wygodniejszy kontakt z nami.
05 września 2014
Samych sukcesów w nowym roku szkolnym dla wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców życzy zespół MobiReg.
AKTUALNOŚCI

Nagłowek 1

Treść pod nagłówek 1

 

 

d

f

df

df

d

fdd

d

fd

fd

fd

 

f

d

 

fdd

ffd

fd

 

Co nas wyróżnia?

 

DYREKOTRZE, PODPISZ ANEKS PRZEDŁUŻENIOWY

I ZYSKAJ WIELE DLA SZKOŁY!

 

Zapraszamy do korzystnego i szybkiego przedłużenia umowy na Platformę e-Dziennika MobiReg, w formie krótkiego aneksu do aktualnej umowy.


6 wyjątkowych korzyści przy podpisaniu, krótkiego aneksu przedłużeniowego:

 

 

§ 1

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY oraz CENA

 1. Wykonanie i czas trwania umowy nr …………….. zostają wydłużone do 31-08-2019r., to jest na 2 lata szkolne: 2017/18 i 2018/19.
   

 2. Zapłata należnego Dostawcy wynagrodzenia, określonego w paragrafie § 10 Umowy nr ………  będzie następowała w każdym roku szkolnym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Szkołę prawidłowo wystawionej faktury VAT, która będzie wystawiana do 30 września każdego roku.

BON

1000zł

2. BEZPRZEWODOWA MYSZKA

KOMPUTEROWA DLA

PIERWSZYCH 20 SZKÓŁ

Pierwsze 20 szkół, które prześle podpisany aneks (w formie skanu na email konkurs@mobireg.pl, a następnie w ciągu 7 dni dośle oryginał pocztą lub od razu bezpośrednio pocztą) otrzymują ZAPROSZENIE DO KONKURSU, w ramach którego szkoła otrzymuje myszkę komputerową o wartości 60zł brutto. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj.

1. DUŻA SZANSA NA LAPTOP DLA SZKOŁY

Wszystkie szkoły, które do 10 kwietnia 2017 r. podpiszą i odeślą aneks przedłużający umowę na MobiReg, otrzymują ZAPROSZENIE DO KONKURSU i mogą wziąć w nim udział. Do wygrania: LAPTOP o wartości 1500 zł brutto! Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj.

3. BON O WARTOŚĆI 1000 ZŁ NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ

Każda szkoła otrzyma bon rabatowy na tablice interaktywną IQ Board 87” w sklepie Dreamtec Sp. z o.o. (w cenie jedynie 1 849,00 zł zamiast 2 849,00 zł brutto)

4. BON O WARTOŚCI 400 ZŁ NA ZAKUP NAJLEPSZEGO NA RYNKU GENERATORA PLANU LEKCJI (za jedyne 1049 zł zamiast 1449 zł – opłata jednorazowa)

Dzięki specjalnemu bonowi rabatowemu szkoła może zakupić najlepszy na rynku generator planów lekcji (ASC Timetable) w wyjątkowej cenie 1049zł brutto jednorazowej opłaty.

 

5. BONUS DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Każde konto rodzica i ucznia otrzyma pakiet 100 powiadomień e-mail o zmianach w e-Dzienniku w bieżącym roku szkolnym – aktywacja natychmiast po otrzymaniu przez nas podpisanego aneksu! (o wartości 8 zł za 1 konto)

BON

400zł

6. SZYBKIE I KORZYSTNE

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wystarczy podpisać krótki aneks, przedłużający termin
obowiązywania poprzedniej umowy! Dostępny tu (kliknij)

Co wystarczy zrobić?
 

 1. Pobierać plik ANEKSU (kliknij tu).

 2. Wydrukować ANEKS w 2 egzemplarzach.

 3. Uzupełnić dane szkoły i podpisać oba egzemplarze.

 4. Odesłać podpisany skan aneksu
  na e-mail: umowa@mobireg.pl lub
  przesłać faxem na nr 71 79 37 132.

 5. Odesłać oba podpisane egzemplarze na adres:


Platforma e-Dziennika MOBIREG Sp. z o. o.

Pl. Strzelecki 20

50-224 Wrocław

W razie jakichkolwiek pytań lub
potrzeby zmiany warunków umowy prosimy o kontakt:
tel. 71 71 70 069, tel. kom. 519 050 985